Avís legal

El present lloc web corresponen a la iniciativa Marca Empordà responsabilitat de:

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

CIF P6700008C

Carrer Nou, 48,

17600-Figueres (Girona)

Consell Comarcal del Baix Empordà

CIF P6700009A

Carrer dels Tarongers, 12,

17100 La Bisbal d’Empordà (Girona)

El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Consell Comarcal de l’Alt Empordà, del Consell Comarcal del Baix Empordà o de tercers, corresponent als titulars l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa dels responsbles de Marca Empordà. Igualment, tots los noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’usuari.

Marca Empordà no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des del portal web. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que Marca Empordà tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Intercanvi o difusió d’informació. Marca Empordà declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts a que es pugui accedir puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web. Marca Empordà es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell Comarcal del Baix Empordà no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del nostre control.

D’igual forma, no garantim l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no ens responsabilitzem dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l’usuari. Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Consell Comarcal de l’Alt Empordà  i al Consell Comarcal del Baix Empordà al tractament de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

El tractament de les seves dades únicament i exclusivament per als serveis que sol·licita d’acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i societat de la informació. L’ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial.

Pot consultar el detall del tractament de dades que realitzem a la nostra política de privacitat.

8 Cookies: Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes (cookies), que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten recordar l’idioma i el portal triats, així com altres característiques o preferències de navegació de l’usuari. Aquestes galetes no són invasores, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l’única funció que tenen és personalitzar-vos la navegació en la forma expressada abans i fer análisis de l’us del web per a estadística i millora del servei. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

9. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.